Behandlinger

Hvad er en rodbehandling?

En tandrodsbehandling foregår ved, at nerven i tanden fjernes med små rodfile og renses og desinficeres. Derefter fyldes den tomme rodkanal med et gummilignende materiale. Til sidst lukkes tanden med en plastfyldning eller en krone.

Hvad er tandnerver?

Inderst inde i tanden ligger en nerve som kan blive beskadiget, hvis tanden får et slag, bliver angrebet af caries eller hvis en fyldning eller krone ligger for tæt på nerven.

Hvad er betændelse i tandroden?

Hvis der opstår betændelse i tandroden og betændelsen ikke fjernes, kan betændelsen sive ud gennem tandens rod og resultere i en tandbyld, ligesom betændelsen kan angribe kæbeknoglen. Hvis knoglen angribes af betændelsen vil den erodere, hvilket kan resultere i løse tænder som i værste fald må fjernes. Er knoglen eroderet, kan der ikke umiddelbart sættes implantater i, da implantatet i så fald ikke kan sættes fast i nogen kæbeknogle.

Operation kan være nødvendigt!

Alle bakterier skal fjernes før en rodbehandling kan afsluttes. Hvis betændelsen har spredt sig langt ned i roden, kan det imidlertid være meget vanskeligt at få renset de lange og snævre rodkanaler. Derfor er det ofte nødvendigt, at behandlingen strækker sig over 2 eller flere besøg. Hvis betændelsen ikke kan fjernes, kan det være nødvendigt, at tandlægen opererer ind igennem knoglen udfor rodspidsen, og fjerner betændelsen ad den vej.

Pas godt på dine rodbehandlede tænder!

Der er vigtigt, at man passer ekstra godt på sine rodbehandlede tænder, da de ikke er lige så holdbare som før. Da en rodbehandlet tand tillige ikke reagerer på smerte, kan man ubevidst komme til at overbelaste tanden, så den flækker.

Tandsmerter efter tandrodsbehandling

Efter en rodbehandling kan der opstå smerter i tanden, som tiltager i styrke for at kulminere efter 1-2 dage. Hvis smerterne ikke forsvinder af sig selv, skal du kontakte din tandlæge.

Alle vores tandlæger udfører rodbehandlinger.