Behandlinger

Hvad er en regelmæssig undersøgelse?

Vores patienter indkaldes til regelmæssig undersøgelse efter behov. Ved den regelmæssige undersøgelse gennemgås hele munden dvs. tænder, slimhinder, knogleniveau (parodontose), tandkød samt tunge og gane. Vi kigger blandt andet efter tegn på alvorlige sygdomme som fx mundhulecancer.

Digitale røntgenbilleder

En undersøgelse bør ind i mellem suppleres med digitale røntgenbilleder, da dette er tandlægens eneste mulighed for at opdage caries under gamle fyldninger og kroner samt betændelsestilstande omkring tandrødder og i knoglen. Det er særligt vigtigt at opdage betændelse, da visse sygdomme (som fx diabetes) er relaterede til eller kan udløses af betændelse i mundhulen.

Få en behandlingsplan

Din tandlæge laver altid en behandlingsplan, og gør dig opmærksom på de behandlinger og forebyggende foranstaltninger, der er nødvendige for at holde tænderne sunde og raske. Samtidig vil behandlingsplanen give dig et overblik over de fremtidige udgifter, så du får mulighed for at planlægge derefter.

Regelmæssige undersøgelser sikrer, at eventuelle problemer tages i opløbet, så du undgår ødelagte tandsæt, store behandlinger og dyre tandlægeregninger.

Tandplejer

De regelmøssige undersøgelser vil som regel foregå hos vores tandplejer, Jesper Fisker. Tandplejere har taget en 3-årig specialist uddannelse i undersøgelser, tandrensning og parodontose. Den bedste måde at sikre sig sunde tænder er derfor ved at besøge vores tandplejer regelmæssigt. Man kan altid i forbindelse med tidsbestiling angive om ma vil ind til en tandplejer eller en tandlæge.

Er du Grøn, Gul eller Rød

Alle tandlæger skal i følge Sundhedsstyrelsens nationale retningslinjer inddele alle patienter i grønne, gule og røde kategorier. De forskellige kategorier bestemmer, hvor ofte du skal have tjekket tænderne.

Er du grøn?

Du tilhører den grønne kategori, hvis du ikke har aktiv sygdom i tænderne, tandkødet eller mundhulen i øvrigt. Hvis du er grøn, vil du blive indkaldt til undersøgelse hos tandlæge eller tandplejer med 12-24 måneders mellemrum.

I forbindelse med hver enkelt undersøgelse vil du kunne få en tandrensning med tilskud fra din region. Du kan sagtens bede om at få tænderne renset oftere, men der er kun tilskud til tandrensninger til grønne patienter maksimalt én gang om året. Vælger du at få foretaget tandrensninger hyppigere, vil du skulle betale hele behandlingen selv.

Er du gul?

Du er i den gule kategori, hvis du har aktiv sygdom i tænder, tandkød eller mundhule, samtidig med at tandlægen vurderer, at du sammen med tandlægen kan medvirke til en bedre sundhedstilstand, fx ved at holde igen med søde sager, stoppe med tobaksrygning og være endnu grundigere med tandbørsten.

Som gul patient vil du blive indkaldt til én eller flere fokuserede kontrolundersøgelser i løbet af året. Du vil i det omfang, der er nødvendigt i forhold til din sygdom, kunne få tilskud til mere end én tandrensning om året.

Er du rød?

Du er i den røde kategori, hvis du har aktiv sygdom i tænder, tandkød eller mundhule, og tandlægen vurderer, at du ikke er i stand til selv at gøre det bedre og derfor har behov for hyppigere tandlægebesøg.

Tandlægen sætter forebyggelse og behandling i gang, og du vil blive indkaldt efter behov – typisk oftere end en gul patient. Der er tilskud til den nødvendige forebyggende og kontrollerende behandling, herunder tandrensninger.