Privatlivsbetingelser

Læs vores

Privatlivs-betingelser

Kære Patient.

Nedenfor kan du læse klinikkens privatlivspolitik for brug af vores hjemmeside og i patientbehandlingen. I den forbindelse agerer vi som dataansvarlig, og vi er forpligtet til at oplyse dig, hvordan vi behandler dine oplysninger, og hvilke rettigheder du har.

Privativsbetingelser

Version 3.1 – juni 2022

Når du er patient på klinikken, er det nødvendigt, at vi registrerer og anvender visse oplysninger om dig. Det har vi pligt til at gøre efter hhv. autorisationsloven, journalføringsbekendtgørelsen og sundhedsloven.

De oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig, har vi pligt til at opbevare sikkert, ligesom vi har tavshedspligt. Videregivelse af informationer om dine helbredsmæssige forhold kan, hvor det er nødvendigt, udveksles internt på klinikken,
hvorimod videregivelse af helbredsoplysninger til personer mv. uden for klinikken som udgangspunkt kun kan ske med dit samtykke, jf. sundhedslovens kapitel 9.

Visse oplysninger om dig registrerer og anvender vi til brug for afregningsmæssige formål, hvis det er nødvendigt for at kunne gennemføre en betaling for klinikkens behandling af dig, fx via din region, kommune eller et forsikringsselskab. Klinikken har pligt til at opbevare din journal i 10 år, efter at du har været i kontakt med klinikken sidste gang. Vælger du at skifte tandlæge, overfører vi din journal til din nye tandlæge, som herefter overtager pligten til at opbevare din journal. I særlige tilfælde, som er beskrevet journalføringsbekendtgørelsen, kan vi opbevare din journal i længere tid end ovenfor beskrevet.

Oplysninger om dig, som klinikken opbevarer til brug for afregningsmæssige formål, opbevarer vi så længe, det har relevans og er påkrævet af hensyn til klinikkens afregning og bogføring. Oplysninger om dig til afregningsformål registreres på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018 registreres oplysningerne på baggrund af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr.7).

Du har til enhver tid krav på at få aktindsigt i de oplysninger, som klinikken registrerer og behandler om dig. Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede os om at rette oplysningerne. Vi må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede os om at få tilføjet dine bemærkninger. 

Hvis du ønsker aktindsigt, skal du sende en skriftlig anmodning til info@plus1.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være. Skulle du ønske at klage over klinikkens behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, som du kan finde nærmere oplysninger om på www.datatilsynet.dk.

Det er Styrelsen for patientsikkerhed, som fører tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen. Du kan finde nærmere oplysninger om Styrelsen for Patientsikkerhed på www.stps.dk. Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og anvender vi visse oplysninger om dig. Når du bruger vores hjemmeside, bruger vi cookies, som tillader, at hjemmesiden fungerer, indsamler nyttig information om besøgende og hjælper os til at gøre din brugeroplevelse bedre. For mere information, se vores cookiepolitik.

Når du booker en tid på vores hjemmeside, beder vi dig om dit navn, telefonnummer og e-mail. Vi anvender disse oplysninger til at bekræfte din behandling, herunder at give dig eventuelle oplysninger om vores behandlinger og services, som du har bedt om. Hvis du beder os specifikt om ikke at rette henvendelse til dig i fremtiden, gemmer vi en kopi af din henvendelse for at registrere dit ønske og overholde dit ønske om ikke at blive kontaktet.

Vi anvender eksterne databehandlere og dataansvarlige, som har adgang til personoplysninger fra vores hjemmeside og i vores systemer med henblik på at opfylde formålene, hvilket bl.a. er til bogføring og til backup.

Databehandlerne håndterer personoplysninger efter vores instruks og kun til de formål, vi har nævnt her i privatlivspolitikken. Vi har pålagt virksomhederne at være underlagt forskellige sikkerhedskrav, så personoplysningerne behandles fortroligt og forsvarligt. Andre dataansvarlige virksomheder modtager alene personoplysninger fra os på lovligt grundlag og er selvstændigt forpligtet til at overholde gældende lovgivning.

Vi videresender som altovervejende hovedregel ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EEØ. Såfremt dette måtte blive nødvendigt, vil det ske i overensstemmelse med lovgivning, herunder sikring af fornødent grundlag for sikker overførsel.

Vi gennemgår regelmæssigt denne privatlivspolitik om beskyttelse af personlige oplysninger og opdaterer den fra tid til anden, da vores services og brugen af personoplysninger udvikler sig. Hvis vi ønsker at gøre brug af dine personoplysninger på en måde, vi ikke tidligere har identificeret, vil vi kontakte dig for at give oplysninger om dette og, hvis det er nødvendigt, for at bede om dit samtykke.

Vi opdaterer versionsnummeret og datoen for dette dokument, hver gang det ændres.

Ballerup Healthcare Center

København ved Tivoli

Rødovre Centrum

Scroll to Top