Privatlivspolitik for Plus1 Tandlægeklinik

Version 2.0 – september 2020

Kære Patient
Nedenfor kan du læse klinikkens privatlivspolitik for brug af vores hjemmeside og i patientbehandlingen. I den forbindelse
agerer vi som dataansvarlig og vi er forpligtet til at oplyse dig hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har.
Når du er patient på klinikken, er det nødvendigt, at vi registrerer og anvender visse oplysninger om dig.
Dette har vi pligt til at gøre efter hhv. autorisationsloven, journalføringsbekendtgørelsen og sundhedsloven.
De oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig, har vi pligt til at opbevare sikkert, ligesom vi har tavshedspligt.
Videregivelse af informationer om dine helbredsmæssige forhold kan, hvor det er nødvendigt, udveksles internt på klinikken,
hvorimod videregivelse af helbredsoplysninger til personer mv. udenfor klinikken som udgangspunkt kun kan ske med dit
samtykke, jf. sundhedslovens kapitel 9.
Visse oplysninger om dig registrerer og anvender vi til brug for afregningsmæssige formål, hvis dette er nødvendigt for at kunne
gennemføre en betaling for klinikkens behandling af dig, fx via din region, kommune eller et forsikringsselskab.
Klinikken har pligt til at opbevare din journal, indtil der er gået 10 år, efter at du har været i kontakt med klinikken sidste gang.
Vælger du at skifte tandlæge, overfører vi din journal til din nye tandlæge, som herefter overtager pligten til at opbevare din
journal. I særlige tilfælde, som er beskrevet i journalføringsbekendtgørelsen, kan vi opbevare din journal i længere tid end
ovenfor beskrevet.
Oplysninger om dig, som klinikken opbevarer til brug for afregningsmæssige formål, opbevarer vi så længe, dette har relevans,
og er påkrævet af hensyn til klinikkens afregning og bogføring. Oplysninger om dig til afregningsformål registreres på grundlag
af art. 6, stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018 registreres oplysningerne på baggrund af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr.
7)
Du har til enhver tid krav på at få aktindsigt i de oplysninger, som klinikken registrerer og behandler om dig. Hvis du mener, at vi
har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede os om at rette oplysningerne. Vi må ikke slette oplysninger i din journal,
men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede os om at der laves en tilføjelse med dine bemærkninger.
Hvis du ønsker aktindsigt, skal du sende en skriftlig anmodning til info@plus1.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er
den du giver dig ud for at være.
Skulle du ønske at klage over klinikkens behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, som du kan finde
nærmere oplysninger om på www.datatilsynet.dk.
Det er Styrelsen for patientsikkerhed, som fører tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen. Du kan finde nærmere oplysninger
om Styrelsen for Patientsikkerhed på www.stps.dk.
Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og anvender vi visse oplysninger om dig.
Når du bruger vores hjemmeside. Når du bruger vores hjemmeside, bruger vi cookies, som tillader at hjemmesiden fungerer,
indsamler nyttig information om besøgende og hjælper os til at gøre din brugeroplevelse bedre. For mere information, se vores
cookiepolitik.
Når du booker en tid via vores hjemmeside. Når du booker en tid på vores hjemmeside, beder vi dig om dit navn,
telefonnummer og e-mail. Vi anvender disse oplysninger til at bekræfte din behandling, herunder at give dig eventuelle
oplysninger om vores behandlinger og services, som du har bedt om.
Hvis du beder os specifikt om ikke at rette henvendelse til dig i fremtiden, gemmer vi en kopi af din henvendelse for at registrere
dit ønske og overholde det om ikke at blive kontaktet.
Vi anvender eksterne databehandlere og dataansvarlige, som har adgang til personoplysninger fra vores hjemmeside og i vores
systemer med henblik på at opfylde formålene, hvilket bl.a. er til bogføring og til backup.
Databehandlerne håndterer personoplysninger efter vores instruks og kun til de formål, vi har nævnt her i privatlivspolitikken. Vi
har pålagt virksomhederne at være underlagt forskellige sikkerhedskrav, så personoplysningerne behandles fortroligt og
forsvarligt.
Andre dataansvarlige virksomheder modtager alene personoplysninger fra os på lovligt grundlag og er selvstændigt forpligtet til
at overholde gældende lovgivning.
Vi videresender som altovervejende hovedregel ikke dine personoplysninger til lande udenfor EU/EEØ. Såfremt dette måtte
blive nødvendigt, vil det ske i overensstemmelse med lovgivning, herunder sikring af fornødent grundlag for sikker overførsel.

Vi gennemgår regelmæssigt denne privatlivspolitik om beskyttelse af personlige oplysninger og opdaterer den fra tid til anden,
da vores services og brugen af personoplysninger udvikler sig. Hvis vi ønsker at gøre brug af dine personoplysninger på en
måde, vi ikke tidligere har identificeret, vil vi kontakte dig for at give oplysninger om dette og, hvis det er nødvendigt, for at bede
om dit samtykke.
Vi opdaterer versionsnummeret og datoen for dette dokument, hver gang det ændres.