Tilskud gennem

Syge-forsikringen ‘danmark’

Som medlem af ‘danmark’ kan du få tilskud til din behandling og spare penge på tandlægeregningen.

Sygeforsikringen 'danmark'

Hvis du ønsker tilskud til din tandlægebehandling, kan du få det gennem private forsikringsordninger, herunder Sygeforsikringen “danmark”. Som medlem af Sygeforsikringen ”danmark” kan du vælge mellem fire forskellige grupper og supplere med tilvalgsforsikringer.

Forsikringen giver tilskud til en lang række behandlinger hos tandlægen.
Du er tilskudsberettiget, hvis du er medlem af enten gruppe 1, 2 eller 5.

Tilskuddets størrelse er afhængigt af, hvilken forsikringsgruppe, du tilhører. Under vores priser kan du klikke på den gruppe, som du tilhører og se dit tilskud.

Praktisk information

  • De fleste tandlæger indberetter din regning digitalt til din private forsikringsordning, hvorefter du automatisk får pengene overført til din konto.
  • Har du modtaget kommunal økonomisk støtte til en betalingsudgift, der senere refunderes af din forsikringsordning, skal dette beløb som regel tilbagebetales.
  • For at få tilskud til behandlingen, er det en betingelse, at den bliver udført af en privatpraktiserende tandlæge i et EU-/EØS-land.

Er du ikke medlem af “danmark”?

Hører du ikke ind under kriterierne for at få gratis tandpleje, kan du se mulighederne for at få tilskud gennem

Scroll to Top