Læs om muligheden for

Tilskud til behandling gennem kommune eller region

Tilskud fra kommunen

Du kan få tilskud fra kommunen til din tandbehandling på op til kr. 10.000,-, hvis du hører til en af de grupper, som er omfattet af ordningen om tilskud.

Hvem kan få tilskud til tandbehandling?

Hvis du er dansk statsborger over 18 år med et gult sundhedskort, og du tilhører en af nedenstående grupper, kan du søge om tilskud til akut, forebyggende eller behandlende tandpleje. Tilskuddets størrelse afhænger af, hvilken gruppe du tilhører og typen af behandling.

Der er et loft på den maksimale pris på alle behandlinger og undersøgelser.
Visse udsatte grupper har ifølge lovgivningen, herunder bl.a. loven for aktiv socialpolitik (§82), pensionsloven (§14) og sundhedsloven (65§) – særlig ret til økonomisk tandlægehjælp.

Nedenfor kan du se en liste over de bestemte grupper, der er særligt tilskudsberettigede.

Grupper med mulighed for tilskud til behandling hos tandlæge og tandpleje

 • Aktivitetstillæg
 • Barselstillæg
 • Folkepensionister
 • Førtidspensionister
 • Helbredstillæg (helbredskort)
 • Integrationsydelse
 • Kontanthjælpsmodtagere
 • Ledighedsydelse
 • Ressourceforløbsydelse
 • Revalideringsydelse
 • Sjögrens syndrom
 • Uddannelseshjælpsmodtagere
 • Du har fået kemoterapi eller strålebehandling i hoved- og halsområdet.

Hvordan søger du om tilskud?

Proceduren kan deles op i få punkter:

 • Få et tilbud
  Tag en snak med en af vores tandlæger om dit behov og eventuelle behandlingsforløb.
 • Ansøg om tilskud hos kommunen eller regionen
  Har du Sjôgrens syndrom eller har fået kemoterapi eller strålebehandling i forbindelse med et cancerforløb, kan du søge om tilskud gennem regionen. Ansøgningen bliver udformet af dig og PLUS1 i fællesskab.
 • Vent på svar
  Det er vigtigt, at du ikke indleder et behandlingsforløb, før du har et svar fra kommunen. Så undgår du uforudsete udgifter i tilfælde af, at kommunen afviser din ansøgning.
  Ansøgningen til tilskud til tandbehandling kan være forskellig fra kommune til kommune.
  Derfor anbefaler vi, at du undersøger, hvilke tilskud der er gældende i din kommune.

Andre muligheder for tilskud

Hører du ikke ind under kriterierne for at få tilskud gennem kommune eller region, kan du se mulighederne for at få tilskud gennem

Scroll to Top