Book en tid

Tidligst om 24 timer

Du må ikke foretage en booking som ligger mindre end 24 timer fremme – selvom systemet tillader det. Du risikerer at møde op forgæves. Ring til os, hvis det haster.

Tid hos din egen behandler og klinik

Du kan kun booke tider hos den behandler du er tilknyttet. Du kan også kun booke tid på den klinik du plejer at gå på. Ønsker du tid hos en anden behandler, ønsker du flere tider at vælge imellem, eller ønsker du en tid på en anden PLUS1-klinik, er du velkommen til at ringe til os.

Hvis du bliver forhindret

Bemærk, at såfremt du bliver forhindret i at møde på det aftalte tidspunkt, skal du melde afbud senest 24 timer før. Ved sygdom senest 2 timer før. Såfremt du ikke melder afbud, risikerer du at modtage en udeblivelsesregning på kr. 263,-